Připojení k internetu

Převodník

Společnost Qnet CZ s.r.o. v současné době nabízí připojení k Internetu v rychlostech od 1 do 100 Mb. Pro přenos dat ke klientům využívá především mikrovlnné technologie v pásmech 5 GHz, 10 Ghz, 11 GHz. V pásmu 2,4 GHz v současné době již pracuje pouze několik lokálních vysílačů a i ty jsou postupně nahrazovány vysílači v pásmu 5 Ghz.

Část klientů je připojena prostřednictvím vlastní optické sítě a to především v okolí sídla společnosti – ulice Špitálka, Křenová, Štěpánská, Šujanovo náměstí, Cyrilský, Čechyňská, Mlýnská, Řeznická, Vlhká, Skořepka.

Společnost se soustředí především na firemní klientelu a pouze okrajově na klientelu domácí. Z tohoto důvodu je poskytováno připojení především linkami s garantovanou rychlostí a dostupností, jejíž cena odpovídá kvalitě nabízených služeb, která je standardně na úrovni SLA 99,9 %. Standardem je servisní zásah do 4 hodin od nahlášení závady nebo její detekce.

Pro domácnosti je v nabídce připojení agregované, které však využívá vlastní systém FUP bez omezení datových limitů. Tyto linky jsou nabízeny s výrazně nižší cenou, což je však vykoupeno delší reakční dobou v případě vzniku závady.

Na provoz celé metropolitní sítě dohlíží vlastní systém QNS, který provádí monitoring všech důležitých bodů každých 5 minut a v případě poruchy automaticky zahájí informováni techniků, který zajišťují službu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Společnost je členem mezinárodní organice RIPE s vlastním rozsahem IP adres. Připojení na další poskytovatele Internetu je realizováno 2 nezávislými okruhy, což zajišťuje velkou provozní spolehlivost.